Úradný preklad nemôže robiť hocikto. Vyhľadajte služby odborníka.

5.2. 2024Silvia Holéczy899x

V dnešnej dobe sú úradné preklady čoraz bežnejšie. Sama to vidím na tom, ako sa mi za posledné roky niekoľkonásobne zvýšil počet úradných prekladov. Je to trend, pretože ľudia oveľa častejšie potrebujú dôležité dokumenty osobného či biznis charakteru preložiť do iného jazyka.

Medzi mojimi klientmi sú ľudia, ktorí odchádzajú za prácou a štúdiom do zahraničia, iní zase robia biznis so zahraničím a potrebujú pracovať s medzinárodnými dokumentami. Časť mojich klientov tvoria cudzinci, ktorí prichádzajú pracovať na Slovensko. Všetkým týmto ľuďom denne pomáham k tomu, aby si realizovali svoje plány, či už v zahraničí alebo na Slovensku.

Rada by som teraz uviedla skutočný príklad, ktorý sa mi stal pred niekoľkými mesiacmi. Jeden klient mal problém na matrike, ktorá mu neuznala preklad. Keď sme sa stretli a ukázal mi preklad, zistili sme, že jeho dokument nebol vyhotovený úradným prekladateľom, ale jazykovou školou. Na konci prekladu sa síce nachádzala pečiatka jazykovej školy a prehlásenie, že pre klienta daný preklad vyhotovili, aby bolo jasné, že si klient neprekladal dokument sám. No matrika upozornila klienta na potrebu prekladu od úradného prekladateľa 

Ak sa ocitnete v situácii, že potrebujete vyhotoviť úradný preklad dokumentu, preverte si, komu zverujete preklad svojich dôležitých dokumentov. Každý úradný prekladateľ je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti, ktorý je verejne dostupný a preto si môžete overiť, či svoj preklad naozaj zverujte do tých správnych rúk. 

Moju registráciu nájdete tu: 

https://www.justice.gov.sk/registre/prekladatelia/prekladatel_10689

https://www.justice.gov.sk/registre/tlmocnici/tlmocnik_9917

Komentáre