Je nutné k úradnému prekladu dodať originál? Prečítajte si

5.2. 2024Silvia Holéczy764x

Často dostávam otázku, či klient potrebuje k úradnému prekladu originálny dokument. Odpoveď na túto otázku závisí od typu dokumentu, ktorý budem prekladať. 

Existujú určité typy dokumentov, kde je lepšie si ponechať originály, pretože ich duplikáty nie je jednoduché vyhotoviť. Takýmito dokumentmi sú napríklad vysvedčenie či diplom. V takom prípade odporúčam navštíviť notára, ktorý vám vyhotoví úradnú kópiu vášho originálu. 

Existujú však aj dokumenty, kde je nutné poskytnúť originál na úradný preklad. Napríklad v prípade výpisu z registra trestov sa vyžaduje úradný preklad originálu. Register trestov má platnosť 3 mesiace od vydania a preto je nutné, aby ste ho dodali ako originál. 

Často napríklad prekladám rodné a sobášne listy. Tieto dokumenty vie matrika vyhotoviť ako originál na počkanie za poplatok, preto je na vás, či sa s prekladom zviaže notárska kópia alebo originál

Často aj inštitúcie, kde budete daný dokument odovzdávať, majú presné požiadavky na to, čo od vás vyžadujú. Preto je vhodné skontaktovať sa s nimi a dohodnúť sa na tom, čo potrebujú preložiť. 

Samotné rozhodnutie, či si ponecháte originál dokumentu a poskytnete len jeho overenú kópiu, ponechávam najmä klientovi. Samozrejme, najprv sa mu snažím poradiť telefonickyzjednodušiť mu vybavovačky ma úradoch.

Ak máte otázku týkajúcu sa úradného prekladu originálneho dokumentu, neváhajte ma kontaktovať. Rada vám poskytnem potrebné informácie a poradím vám najvhodnejší postup.

Komentáre