úradný preklad

Články pre štítok úradný preklad
4.2. 2024

Dostali ste úradný preklad? Skontrolujte si, či obsahuje všetko

Keď sa stretávam s mojimi klientmi, často sa mi stáva, že nevedia, čo všetko má úradný preklad obsahovať. Ako si teda overíte, že váš úradný preklad má kompletné náležitosti? Úradný preklad je overený preklad dokumentu, ktorý je uznávaný úradmi a inštitúciami. Jeho hlavnou úlohou je zachovanie pravdivého znenia pôvodného dokumentu a presnosť prekladu. Ako ale zaručíte pravdivé znenie...