O mne

Moje vzdelanie a prax

Volám sa Silvia Holéczy a som úradná prekladateľka a tlmočníčka pre anglický jazyk.

Úradné preklady a tlmočenie vyhotovujem už takmer 20 rokov.

S angličtinou sa kamarátim už od svojich 13 rokov. Študovala som na bilingválnom Evanjelickom lýceu, kde som okrem bežnej maturity získala aj odbornú štátnu jazykovú skúšku. Pokračovala som v štúdiu angličtiny v kombinácii s históriou na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Trnava.

Počas štúdia na UCM som získala jednoročné štipendium cez medzinárodné granty a vyskúšala si univerzitný život na jednej z amerických „college“ - Randolph-Macon College, Lynchburg, Virginia. 

Celé letá som pracovala v New Yorku v programe Work & Travel, neskôr som na jeden rok zamestnanie v blízko Chicaga v spoločnosti  Electric Service Centre v Naperville, Illinois.

Často som tlmočila návštevy zo zahraničia pre mojich rodičov a rodinu, bavilo ma to. Ako dobrovoľník som tlmočila pre americké návštevy, ktoré na Slovensku pomáhali niečo vybudovať a dokonca aj manuálne pracovali.

Pripravovala som sa na to, že som chcela byt právnička, ale osud to zariadil tak, že som vyštudovala angličtinu, a pracujem s právnou terminológiou v angličtine. Už počas štúdia angličtiny som sa dosť sústredila na právnickú angličtinu. Preto som sa stala úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou a skúšky som zložila hneď ako to bolo možné.

Mat právny základ a chápať súvislosti je určite veľmi nápomocné pri tlmočení na sudoch, pretože právni zástupcovia aj sudcovia majú vlastný žargón, ktorý je potrebné chápať.

S angličtinou som si vždy vedela „poradiť“. Bolo jedno, ako náročné to bolo, vždy som to zvládla. Bola to pre mňa výzva, keď ma klient oslovil s požiadavkou na workshop poisťovníckej angličtiny, pretože učiť sa nové veci cez cudzí jazyk je proste super. Pridávala sa právnická angličtina, preklady, tlmočenia, a rôzne iné odborné kurzy a workshopy pre klientov. Stala som sa úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou. Jednoducho angličtina v akomkoľvek ohľade bola výzvou, ktorú som rada zdolávala.

Som rada, že klienti sú spokojní a vyhľadávajú mňa a moju prekladateľskú agentúru.