Dostali ste úradný preklad? Skontrolujte si, či obsahuje všetko

4.2. 2024Silvia Holéczy788x

Keď sa stretávam s mojimi klientmi, často sa mi stáva, že nevedia, čo všetko má úradný preklad obsahovať. Ako si teda overíte, že váš úradný preklad má kompletné náležitosti?

Úradný preklad je overený preklad dokumentu, ktorý je uznávaný úradmi a inštitúciami. Jeho hlavnou úlohou je zachovanie pravdivého znenia pôvodného dokumentu a presnosť prekladu. Ako ale zaručíte pravdivé znenie pôvodného dokumentu a hlavne, ako si ho úrady môžu overiť?

Ja som napríklad vedená v databáze znalcov, prekladateľov a tlmočníkov Ministerstva spravodlivosti s jazykovou kombináciou angličtina – slovenčina a naopak. Takže si ma úrady môžu jednoducho overiť.

Keď vytváram úradný preklad, je to úradná listina. Pozostáva z viacerých, väčšinou tlačených častí, čo ho odlišuje od neúradného alebo bežného prekladu, ktorý dostanete napríklad do emailu.

Na prednej strane úradného prekladu pridávam hlavičku, ktorá obsahuje informácie o mne ako úradnej prekladateľke, klientovi a druhu dokumentu, ktorý som vám preložila. Tento úvodný list obsahuje aj špecifikáciu jazykovej kombinácie, napríklad či ide o preklad zo slovenčiny do angličtiny alebo z angličtiny do slovenčiny.

Pod hlavičku pridávam originál dokumentu, ktorý som prekladala. Tento originál musí byť vytlačený a musí byť pripojený v celku k zvyšným častiam úradného prekladu. Je to úradná listina, napríklad vysvedčenie, rodný list, sobášny list, diplom, či register trestov atď. alebo jej notárska kopia.

Tento originál prekladám do slovenčiny alebo do angličtiny, podľa jazyka, ktorý mal pôvodný dokument. Nikdy nerobím vizuálnu kópiu napríklad pečiatok alebo obrázkov ale iba opíšem, z čoho pozostávajú. To isté sa týka podpisov.

Dôležitou súčasťou úradného prekladu je aj prekladateľská doložka. Táto časť dokumentu obsahuje moje potvrdenie, že preklad som vykonala v súlade so zákonom a že ja sa ako úradná prekladateľka zaručujem presnosť a správnosť prekladu. Tu je nutné doplniť, že ako prekladateľka nezodpovedám za správnosť údajov uvedených v pôvodnom dokumente. Prekladateľská doložka je vždy podpísaná, označená číslom a doplnená dátumom.

Na konci úradného prekladu vždy pridávam úradnú pečiatku. Ako ju rozpoznáte? Táto pečiatka je okrúhla, obsahuje meno prekladateľa a je v nej štátny znak. Prítomnosť mojej úradnej pečiatky zvyšuje dôveru a zabezpečuje, že dokument je úradne uznaný.

Hlavičku, originálny dokument, úradný preklad a doložku spájam pomocou trikolóry (je to trojfarebná červeno-bielo-modrá šnúrka, ktorú používajú aj notári). Tým sa zabezpečuje nezmeniteľnosť dokumentu.

Takto by mal vyzerať úradný preklad v akejkoľvek jazykovej kombinácii.

Komentáre