Originál dokumentu

Články kategórie Originál dokumentu
5.2. 2024

Je nutné k úradnému prekladu dodať originál? Prečítajte si

Často dostávam otázku, či klient potrebuje k úradnému prekladu originálny dokument. Odpoveď na túto otázku závisí od typu dokumentu, ktorý budem prekladať.  Existujú určité typy dokumentov, kde je lepšie si ponechať originály, pretože ich duplikáty nie je jednoduché vyhotoviť. Takýmito dokumentmi sú napríklad vysvedčenie či diplom. V takom prípade odporúčam navštíviť notára, ktorý vám vyhotoví úradnú kópiu...

4.2. 2024

Dostali ste úradný preklad? Skontrolujte si, či obsahuje všetko

Keď sa stretávam s mojimi klientmi, často sa mi stáva, že nevedia, čo všetko má úradný preklad obsahovať. Ako si teda overíte, že váš úradný preklad má kompletné náležitosti? Úradný preklad je overený preklad dokumentu, ktorý je uznávaný úradmi a inštitúciami. Jeho hlavnou úlohou je zachovanie pravdivého znenia pôvodného dokumentu a presnosť prekladu. Ako ale zaručíte pravdivé znenie...