Pomáham

s úradnými prekladmi a tlmočením

Ak potrebujete pomôcť s prekladom úradných dokumentov
alebo tlmočením s pečiatkou, môžete sa na mňa obrátiť.

5.2. 2024

Je nutné k úradnému prekladu dodať originál? Prečítajte si

Často dostávam otázku, či klient potrebuje k úradnému prekladu originálny dokument. Odpoveď na túto otázku závisí od typu dokumentu, ktorý budem prekladať.  Existujú určité typy dokumentov, kde je lepšie si ponechať originály, pretože ich duplikáty nie je jednoduché vyhotoviť. Takýmito dokumentmi sú napríklad vysvedčenie či diplom. V takom prípade odporúčam navštíviť notára, ktorý vám vyhotoví úradnú kópiu...

5.2. 2024

Úradný preklad nemôže robiť hocikto. Vyhľadajte služby odborníka.

V dnešnej dobe sú úradné preklady čoraz bežnejšie. Sama to vidím na tom, ako sa mi za posledné roky niekoľkonásobne zvýšil počet úradných prekladov. Je to trend, pretože ľudia oveľa častejšie potrebujú dôležité dokumenty osobného či biznis charakteru preložiť do iného jazyka. Medzi mojimi klientmi sú ľudia, ktorí odchádzajú za prácou a štúdiom do zahraničia, iní zase robia biznis so zahraničím...

4.2. 2024

Dostali ste úradný preklad? Skontrolujte si, či obsahuje všetko

Keď sa stretávam s mojimi klientmi, často sa mi stáva, že nevedia, čo všetko má úradný preklad obsahovať. Ako si teda overíte, že váš úradný preklad má kompletné náležitosti? Úradný preklad je overený preklad dokumentu, ktorý je uznávaný úradmi a inštitúciami. Jeho hlavnou úlohou je zachovanie pravdivého znenia pôvodného dokumentu a presnosť prekladu. Ako ale zaručíte pravdivé znenie...